سخنگوی سازمان همزمان با پایان سال عملکرد یکسال گذشته را تشریح کرد.

چاپ

altبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، بهنام سعیدی معاون پیش بینی و پیشگیری و سخنگوی سازمان بخشی از اقدامات سازمان در سال 94 را تشریح کرد.

سعیدی اهم این اقدامات را برگزاری 3 جلسه شورای عالی مدیریت بحران کشور، برگزاری دوره آموزشی وتمرین ستادی قدیر2 برای اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران استان ها و برگزاری سه کنفرانس ملی با موضوعات مرتبط با مدیریت بحران )بیمه ، مقاوم سازی ،فناوری های نوین و...) با حضور کارگروههای تخصصی 14 گانه مدیریت بحران ، مدیران بحران استانی و کشوری ، اساتید دانشگاه ، پژوهشگران و دانشجویان برشمرد.

وی به برگزاری اولین همایش و نمایشگاه بین المللی امنیت ، ایمنی مدیریت بحران در سوانح طبیعی اشاره کرد و افزود: تهیه و ابلاغ برنامه آماده­سازی مدارس در برابر زلزله (ضابطه 406)، برگزاری مانور سراری زلزله در مدارس سراسر کشور از دیگر اقدامات در سال 94 بود.

معاون پیش بینی و پیشگیری به امضاتوافق نامه همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امضای موافقتنامه همکاری هشدار در شرایط اضطرار و رفع پیامد های آن در دریای خزر با مشارکت 5 کشور ساحلی و  امضای تفاهم­نامه همکاری با پژوهشگاه بین­المللی زلزله­شناسی و مهندسی زلزله در زمینه کاهش خطرپذیری اشاره کرد.

سخنگوی سازمان در بخش  تهیه اسناد و دستورالعمل ها به سند آسیب­شناسی کلانشهرها، تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری های سراسر کشور، وظایف استان های معین در حوادث ملی و منطقه ای، طرح توانمند سازی هیئت های مذهبی، گردآوری و تدوین مجموعه قوانین ، مقررات و آیین نامه های مرتبط با سوانح طبیعی  و حوادث غیر مترقبه کشور از سال 1335 تا کنون  و طرح جامع بازتوانی کشور وابلاغ آن به دستگاه های متولی اشاره کرد.

وی در بخش بین الملل به هدایت 5 پروژه تحقیقاتی با همکاری برنامه عمران ملل متحد و مشارکت 5 دستگاه داخلی جمعاً به مبلغ 1760000 هزار دلار و فرآهم کردن زمینه جهت بازدید نمایندگان مرتبط با مدیریت بحران سازمان ملل و سایر کشورها در جمهوری اسلامی ایران از جمله معاون هماهنگی امور انساندوستانه سازمان ملل(خانم والری آموس) و دستیار ویژه دبیرکل سازمان ملل در کاهش ریسک بلایا(خانم والستروم) اشاره کرد.

سعیدی در خصوص تخصیص اعتبارات گفت: تخصیص مبلغ چهل وسه هزاروهفتصدوهشتادوپنج میلیارد( 43.785.000.000.000) ریال در سالجاری جهت اقدامات پیشگیرانه و مقابله با پیامدهای خشکسالی در قالب برنامه های محیط زیست ، کنترل و مقابله با خشکیدگی جنگلها ، شیوع امراض و آفات ناشی از خشکسالی ، اجرای پروژه های تامین و انتقال و تأمین آب شرب از دیگر اقدامات در سال گذشته بود.

سخنگوی سازمان تصریح کرد: به منظور جبران خسارت وارده ناشی ازحوادث غیرمترقبه در یازده ماه گذشته سال 1394 مبلغ دوازده هزار و نهصد و سی و شش میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال (12.936.680.000.000)ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت ومبلغ سه هزاروصدوچهل ویک میلیاردویکصدوده میلیون ریال ( 3.141.110.000.000) ریال اعتبار بلاعوض جهت جبران خسارت وارده وبازسازی اماکن مسکونی شهری و روستائی آسیب دیده و مبلغ هشت هزارودویست وهشتادوهشت میلیارد وهفتصد میلیون ریال (8.288.700.000.000) ریال اعتبار تملک دارائی های سرمایه ای ومبلغ دوهزارودویست وبیست وچهار میلیاردوهشتصدوسی وهفت میلیون ریال ( 2.224.837.000.000 ) ریال اعتبار هزینه ای جهت بازسازی اماکن دولتی وعمومی وتاسیسات زیر بنائی ازسوی سازمان مدیریت بحران کشور(وزارت کشور )  به هیات محترم وزیران پیشنهاد اعتبار گردیده است .