فراخوان بان کی مون برای به رسمیت شناختن تلاش های جوامع در کاهش خطر بلایای طبیعی

چاپ

altدبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز بین المللی کاهش بلایای طبیعی، 13 اکتبر 2015 برابر با 21 مهر ماه جاری خواستار به رسمیت شناختنی تلاش های جوامع اعم از کوچک و بزرگ در کاهش خطر بلایای طبیعی شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشوربه نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، بزرگداشت روز بین المللی کاهش بلایای طبیعی امسال به قدرت دانش سنتی، بومی و محلی اختصاص یافته است.

متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

من در مارس 2015 با بالدوین لونسدیل رئیس جمهور وانواتو در خلال کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد برای کاهش بلایای طبیعی در سندای ژاپن ملاقات کردم. در همان روز کشور جزیره ای او با طوفان پم ویران شده بود، یکی از شدیدترین طوفان هایی که تا کنون منطقه اقیانوسیه را در نوردیده است.

بر اساس شدت طوفان انتظار می رفت افراد بسیاری جان خود را از دست داده باشند. خوشبختانه این اتفاق نیافتاد. یکی از دلایل آن ساختن پناهگاه های طوفان از مصالح محلی به روش سنتی بود که جان بسیاری از افراد را نجات داد.

دانش بومی و سنتی پایگاه اطلاعات اجتناب ناپذیری برای بسیاری از جوامعی است که     می کوشند هماهنگ با طبیعت زندگی کنند و خود را با حوادث مخرب آب و هوایی ، زمین در حال گرم شدن و دریاهای در حال پیشروی منطبق نمایند.

در کامرون، دانش محلی با پیچیدگی کم از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و به کشاورزان برای مقابله با خشکسالی از طریق خیساندن ذرت و لوبیا قبل از کاشت کمک می کند.  پاشیدن خاکستر بر روی ذرت و بذرها به مدت چند ماه روش قابل احترام قدیمی دیگری است که موجب دور شدن آفات می گردد.

ما در منطقه قطب شمال برای دریافتن اثرات تغییرات اقلیمی  روی دانش محلی مردم بومی حساب می کنیم زیرا آنچه در قطب شمال اتفاق می افتد محدود به این منطقه نمی شود.

تغییراتی که در دسترس بودن منابع سنتی غذا را تحت تاثیر قرار داده نشاندهنده اهمیت این موضوع است که  تغییرات اقلیمی نه فقط مردم قطب شمال بلکه تمام بشریت را به چالش کشیده است.

اهمیت دانش محلی اثرات شهرنشینی، رشد جمعیت، نابودی زیست بوم  و انتشار گازهای گلخانه ای به خصوص در دوره ای آشکار می گردد که حوادث بیشتری با اقلیم و آب و هوا مرتبط هستند.

"چارچوب سندای برای کاهش بلایای طبیعی" اهمیت مشارکت اجتماعی در کاهش بلایای طبیعی را به رسمیت شناخت. این سند همچنین بر چگونگی تکمیل دانش سنتی با دانش علمی در مدیریت خطر بلایای طبیعی تاکید دارد. مقاوم سازی در برابر بلایای طبیعی یکی از ویژگی های کلیدی آرمان های توسعه پایدار است که اخیرا به تصویب رسید ، چهارچوبی که تلاش های ما را برای امحای فقر و ترویج سعادت مشترک بر روی سیاره ای سالم تا سال 2030 هدایت می کند.

بیایید در این روز بین المللی تلاش های جوامع اعم از کوچک و بزرگ را به رسمیت بشناسیم که با استفاده از خردشان موجب کاهش خطر بلایای طبیعی شده و دانش ارزشمندشان برای زندگی را به اشتراک گذاشته اند.