• امروز چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۰۶:۳۴:۱۵
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۰۶:۳۳:۱۰
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۲۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۰۲:۳۶:۱۷
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سردشت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۲۲:۰۲:۵۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۲:۲۱:۲۹
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۲۱:۴۰:۵۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۲۰:۲۵:۴۶
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۵ ۱۰:۵۱:۵۷
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۰۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۳ ۱۸:۱۰:۰۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر جاسك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۳ ۱۸:۱۰:۰۵
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۵.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۳ ۱۱:۴۸:۴۵
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۳ ۱۱:۴۸:۴۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۲۲ ۰۸:۰۶:۱۶
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۱۹ ۰۶:۰۳:۳۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۱۷ ۱۴:۴۳:۳۷
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۱۷ ۱۴:۴۳:۳۶
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  حاجي آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۱۶ ۱۱:۲۴:۳۶
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۱۴ ۱۶:۱۶:۱۷
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۱۲ ۱۳:۴۰:۵۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۶-۱۲ ۱۳:۴۰:۵۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰