• امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۶ ۰۱:۰۱:۱۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۶ ۰۱:۰۱:۱۶
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۴ ۱۴:۱۲:۲۶
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۴ ۱۴:۱۲:۲۵
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۴ ۱۳:۱۳:۴۳
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  چاه داد خدا کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۳ ۲۳:۵۹:۰۶
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۰۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۰۱:۴۸:۳۳
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۰۱:۴۸:۳۲
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۰۱:۴۵:۵۴
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۰۱:۴۵:۵۳
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۰:۴۶:۴۹
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۰۷ ۱۰:۴۶:۵۰
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۶:۲۹:۱۴
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  منوجان کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۱۰-۰۴ ۱۶:۲۹:۱۳
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۰۸:۰۷:۵۱
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۰۸:۰۷:۵۰
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۰۷:۰۹:۳۱
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر خمير
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۰۷:۰۹:۳۰
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۹-۲۶ ۰۷:۵۷:۱۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۹-۲۶ ۰۷:۵۷:۱۳
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰