• امروز شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  پتكوئیه
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۱-۰۳ ۰۴:۴۳:۳۸
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۹
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۳۰ ۰۰:۴۳:۱۲
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  پتكوئیه
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۲۷ ۰۲:۴۹:۴۳
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۲۴ ۰۹:۳۱:۲۲
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  جزیره هرمز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۲۳ ۰۸:۱۹:۵۱
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۸
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۲۰ ۰۸:۰۵:۳۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  دهبارز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۱۵ ۰۱:۲۰:۱۶
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  جزیره هرمز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۱۴ ۱۷:۵۹:۵۳
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۱
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۱۲ ۰۸:۵۳:۴۹
  بزرگی
  ۲.۱
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  دهبارز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۱۰ ۱۲:۲۲:۳۱
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  دهبارز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۱۰ ۰۹:۰۳:۲۱
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  دهبارز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۱۰ ۰۷:۴۰:۴۴
  بزرگی
  ۲.۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۱۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  سوزا
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۱۰ ۰۶:۳۹:۰۱
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۰۹ ۲۲:۵۶:۳۸
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  جزیره هرمز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۰۹ ۲۱:۰۱:۳۰
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۲-۰۳ ۰۵:۳۸:۲۱
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۰
  سوزا
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۳۰ ۰۳:۱۲:۵۹
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۲۹ ۲۰:۱۹:۰۶
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۲۶ ۱۹:۳۳:۳۷
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۹ ۱۷:۱۲:۰۵
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۷