• امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  بستك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۶-۰۳ ۱۷:۵۱:۴۷
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۸
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۶-۰۳ ۰۳:۰۳:۵۲
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۸
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۶-۰۲ ۲۳:۳۶:۲۲
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  رویدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۶-۰۲ ۱۴:۲۳:۵۴
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۰۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۶-۰۱ ۲۰:۲۷:۱۳
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۲۲
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۹:۱۵:۰۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۲۷ ۰۵:۱۱:۰۴
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۲۳ ۰۶:۰۹:۰۱
  بزرگی
  ۲.۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۲۳ ۰۶:۰۷:۲۳
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۴:۰۰:۴۸
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۱۹ ۰۱:۴۷:۲۱
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۲۰:۵۸:۴۹
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  بندر لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۱۵ ۰۴:۳۸:۱۹
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۱
  رویدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۱۲ ۰۳:۵۱:۲۳
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۴
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۱۲ ۰۲:۱۵:۵۴
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۱۰ ۰۲:۳۹:۰۴
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۱
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۰۹ ۱۳:۱۱:۳۹
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۰۹ ۰۳:۰۷:۳۹
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  رویدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۰۵ ۱۶:۵۹:۴۷
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۴۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۹
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۵-۰۴ ۰۰:۲۵:۰۴
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵