• امروز یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۵ ۰۸:۰۲:۵۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۸
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۱۷:۱۸:۱۵
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۸:۰۷:۴۰
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۴ ۰۰:۲۶:۰۸
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۲ ۰۲:۲۷:۲۱
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۹
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۱ ۲۳:۰۶:۵۰
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۱ ۱۷:۱۱:۰۷
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۲۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۰ ۰۹:۵۰:۰۵
  بزرگی
  ۴.۸
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۸
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۰ ۰۹:۵۰:۰۲
  بزرگی
  ۴.۸
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۰۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۸
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۰ ۰۴:۰۰:۲۶
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۱۰ ۰۰:۰۱:۲۹
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۰۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۹ ۲۳:۴۵:۲۸
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۴
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۹ ۲۱:۴۸:۲۷
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۰
  بندر خمیر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۹ ۲۰:۴۵:۰۰
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۹
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۹ ۱۸:۴۷:۵۳
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۸.۲۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۹ ۰۹:۴۹:۳۹
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۹ ۰۲:۴۲:۱۲
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۹ ۰۱:۳۶:۱۹
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۷ ۰۷:۵۷:۱۳
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  گوهران
  زمان وقوع
  ۱۳۹۲-۰۳-۰۶ ۲۳:۰۴:۵۳
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳