• امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  كنگ
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۲۵ ۲۱:۵۸:۵۸
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۲۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۲
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۲۰ ۲۳:۵۶:۴۴
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  پتكوئیه
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۲۰ ۰۲:۰۱:۱۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۲
  درگهان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۱۸ ۱۸:۱۵:۱۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  درگهان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۱۸ ۱۷:۰۶:۴۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  درگهان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۱۸ ۱۶:۱۱:۳۸
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  درگهان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۱۸ ۱۶:۱۱:۳۸
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۵
  درگهان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۱۸ ۱۶:۱۱:۳۷
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  جزیره قشم
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۱۸ ۰۴:۱۱:۵۸
  بزرگی
  ۴.۲
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۱۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۴
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۱۳ ۰۵:۲۴:۱۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  جزیره كیش
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۰۶ ۰۷:۲۲:۵۵
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۵۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۱۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۴
  پتكوئیه
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۰۳ ۰۱:۳۲:۴۰
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  جزیره هندورابی
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۰-۰۱ ۲۲:۴۱:۰۷
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۲
  حاجی آباد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۰۹-۲۷ ۱۶:۲۲:۰۴
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶