• امروز یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۲۹ ۲۰:۱۹:۰۶
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۲۶ ۱۹:۳۳:۳۷
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۹ ۱۷:۱۲:۰۵
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۷
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۷ ۰۰:۵۲:۳۹
  بزرگی
  ۲.۱
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  دهبارز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۶ ۱۹:۳۹:۳۵
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۲۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۶ ۱۵:۳۴:۵۵
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۶ ۰۹:۳۸:۲۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۵ ۲۱:۱۶:۵۷
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۱۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۴ ۰۶:۲۸:۱۷
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۳ ۰۷:۵۹:۲۱
  بزرگی
  ۲.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  دهبارز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۰ ۱۰:۱۱:۲۳
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  دهبارز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۰ ۱۰:۰۸:۰۳
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  دهبارز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۰ ۰۹:۳۸:۵۸
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  جزیره كیش
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۱۰ ۰۵:۲۹:۴۰
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۶۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۹ ۱۹:۱۵:۰۱
  بزرگی
  ۲.۱
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۴
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۸ ۰۴:۱۴:۲۰
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۹
  جزیره هرمز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۷:۴۸:۱۷
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۷
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۱۰:۰۰:۱۱
  بزرگی
  ۲.۲
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۳
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۷ ۰۲:۳۲:۴۵
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۵
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۱-۱۱-۰۶ ۱۹:۳۹:۳۲
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۶