• امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۰۴:۴۵:۰۰
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  اشكنان فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۹ ۰۱:۲۱:۱۹
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  اشكنان فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۸ ۱۸:۱۱:۱۲
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  رويدر
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۶ ۰۶:۰۴:۰۴
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۶۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  اشكنان فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۵ ۰۷:۳۵:۴۳
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۵۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  اشكنان فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۵ ۰۷:۳۵:۴۲
  بزرگی
  ۴.۱
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۱۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۵۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۳ ۰۲:۰۲:۱۳
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۳ ۰۲:۰۲:۱۲
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۱۸:۴۰:۳۶
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرمقام
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۱۸:۴۰:۳۵
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۳.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۲۰:۳۶:۴۷
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۱۱ ۲۰:۳۶:۴۶
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  جناح
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۹ ۲۲:۵۲:۳۹
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۹ ۲۲:۵۲:۳۴
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندر چارك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۹ ۲۲:۵۲:۳۳
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۷۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۵۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۷ ۱۴:۴۳:۲۸
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۷ ۱۴:۴۳:۲۷
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۴۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ ۲۳:۵۴:۵۷
  بزرگی
  ۳.۵
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ ۲۳:۵۴:۵۶
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  كوخرد
  زمان وقوع
  ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ ۲۲:۴۷:۰۶
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۴.۶۲ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰