• امروز جمعه ۱۶ خرداد ۱۳۹۹
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۶:۰۰:۴۶
  بزرگی
  ۵.۸
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۶:۰۰:۴۵
  بزرگی
  ۵.۸
  عمق
  ۱۳ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۵:۵۴:۵۳
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۵:۵۴:۵۲
  بزرگی
  ۴.۴
  عمق
  ۱۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۵:۵۱:۴۹
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۵:۵۱:۵۲
  بزرگی
  ۴
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۷ ۱۵:۵۱:۵۰
  بزرگی
  ۳.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۵ ۱۲:۰۸:۱۴
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۵ ۱۲:۰۸:۱۳
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه قاضي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۵ ۱۱:۲۶:۵۵
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۵ ۱۱:۲۶:۵۱
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۵ ۱۱:۲۶:۵۰
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۲۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۳۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۰۳:۰۹:۰۷
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۴ ۰۳:۰۹:۰۶
  بزرگی
  ۳.۶
  عمق
  ۲۱ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۳ ۲۳:۱۱:۱۶
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۲۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  لافت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۳ ۲۳:۱۱:۱۵
  بزرگی
  ۳.۷
  عمق
  ۲۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۰۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۸۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۲ ۰۸:۳۸:۵۴
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۴ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۱ ۱۱:۵۴:۵۷
  بزرگی
  ۳.۱
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  بندرعباس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۱ ۱۱:۵۴:۵۶
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۲۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  قلعه گنج کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۸-۱۱-۲۰ ۱۸:۴۹:۲۵
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲۸ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۸۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰