• امروز چهارشنبه ۱ فروردین ۱۳۹۷
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  جستجو و آرشیو پیشرفته زلزله ها

  بازه زمانی
  انتخاب بازه
   
  تاریخ دقیق
  عدم عبارت
  جستجوی مطلق عبارت
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ ۱۳:۳۲:۲۳
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  دوبرجي فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۹ ۱۳:۵۶:۱۶
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۵۱ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  هشتبندي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۸ ۰۶:۵۴:۱۷
  بزرگی
  ۲.۷
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۰:۵۱:۵۱
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۳۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۲ ۲۱:۵۱:۵۷
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۲۸ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۰۹:۵۶:۲۰
  بزرگی
  ۲.۹
  عمق
  ۲۲ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۰۸:۰۷:۲۹
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۳:۲۱:۲۹
  بزرگی
  ۳.۳
  عمق
  ۱۵ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۱۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۴۶ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۱ ۱۰:۱۴:۰۱
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۶ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۸۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  ارزوئيه کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۲۰ ۱۳:۳۳:۳۳
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۲۳ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۴۹ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فين
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۰۲:۰۷:۰۶
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۶ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۷۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سوزا
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۲۲:۴۴:۳۵
  بزرگی
  ۲.۸
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۸۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۹۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارياب کرمان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۷ ۰۶:۲۲:۳۰
  بزرگی
  ۲.۶
  عمق
  ۲۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۸.۰۵ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۰۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سندرك
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۷ ۱۵:۵۵:۱۳
  بزرگی
  ۳
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۶.۹۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۵۳ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  زيارتعلي
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۷ ۲۰:۰۷:۵۱
  بزرگی
  ۳.۸
  عمق
  ۱۷ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۴ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۷.۳۸ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  سرگز
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۸:۵۵:۱۵
  بزرگی
  ۲.۵
  عمق
  ۱۰ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۷۷ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۵۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  تخت
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۶ ۱۵:۵۸:۵۹
  بزرگی
  ۳.۲
  عمق
  ۱۴ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۵۹ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۶۵ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۳ ۰۹:۳۳:۵۴
  بزرگی
  ۲.۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  فارغان
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۳ ۰۹:۳۳:۵۳
  بزرگی
  ۲.۳
  عمق
  ۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۹۲ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۶.۰۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰
  درز فارس
  زمان وقوع
  ۱۳۹۶-۱۲-۱۳ ۰۷:۲۶:۰۲
  بزرگی
  ۳.۴
  عمق
  ۱۹ کیلومتر
  عرض جغرافیایی
  ۲۷.۸۱ شمالی
  طول جغرافیایی
  ۵۵.۶۷ شرقی
  تعداد ایستگاه ها
  ۰