• امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
  • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

    كارگروه تخصصي امنيت و انتظامات

    شرح وظایف کارگروه تخصصی امنیت و انتظامات

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

    جهت دريافت شرح وظایف به اين اداره كل مراجعه نمائيد .