• امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
  • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

    كارگروه تخصصي خشکسالی ، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزي

    شرح وظایف کارگروه تخصصی خشکسالی ، سرمازدگی ومخاطرات کشاورزی

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

    جهت دانلود فایل شرح وظایف کلیک کنید.