• امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
  • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

    كارگروه تخصصي بیمه و بازسازی و بازتوانی ،آواربردار

    شرح وظایف کارگروه تخصصی بیمه وبازسازی ، آواربرداری و تدفین

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

    جهت دانلود فایل شرح وظایف کلیک کنید.