• امروز پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷
  • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

    كارگروه تخصصي تشكل هاي مردم نهاد

    شرح وظایف کارگروه تخصصی تشکل های مردم نهاد

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

    جهت دانلود فایل شرح وظایف کلیک کنید.