• امروز یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰
  • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

    كارگروه تخصصي امداد و نجات و آموزش همگاني

    شرح وظایف کارگروه تخصصی امداد و نجات وآموزش همگانی

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

    جهت دانلود فایل شرح وظایف کلیک کنید.