• امروز پنجشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۱
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  نشست هم انديشي مديران بحران سراسر کشور برگزار شد

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  altرييس سازمان مديريت بحران کشور گفت: بايد اين باور وجود داشته باشد که هر لحظه امکان دارد در هر نقطه از کشور حادثه غير مترقبه اي اتفاق بيافتد لذا بايد کليه دستگاههاي دخيل در بحران آمادگي کامل داشته باشند.

  به گزارش روابط عمومي  سازمان مديريت بحران کشور مهندس نجار در اين نشست که در روز چهارشنبه 10 دي ماه برگزار شد گفت: بايد اين باور وجود داشته باشد که هر لحظه امکان دارد در هر نقطه از کشور حادثه غير مترقبه اي اتفاق بيافتد لذا بايد کليه دستگاههاي دخيل در بحران آمادگي کامل داشته باشند.

  مهندس نجار تاکيد کرد براي ايجاد آمادگي لازم در بين آحاد مختلف مردم بايد آموزش هاي علمي و عملي پيگيري و عملياتي شود.

  ايشان با تاکيد بر اهميت آموزش در جهت پيشگيري از افزايش تلفات بلاياي طبيعي لزوم همکاري دستگاههاي مختلف در اين امر را خواستار شدند.

  وي در پايان اظهار کرد: اميدواريم بتوانيم هر چه زودتر به وضع مطلوب دست يابيم و با استفاده از علم و خرد خود را در مقابل حوادث ايمن کنيم.

  شايان ذکر است نشست هاي هم انديشي مديران بحران سراسر کشور به صورت دوره اي و پيوسته در زمانهاي مقرر با همت سازمان مديريت بحران کشور برگزار مي شود.