• امروز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  معرفی و تاریخچه اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

  با استناد به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 86/10/25 سازمان مدیریت بحران کشور به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه در امر سیاستگذاری، برنامه ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام در زمینه های اجرائی و پژوهشی، اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب دیده و استفاده از همه امکانات و لوازم مورد نیاز وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و عمومی، بانکها و بیمه های دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی، موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداریها، تشکلهای مردمی، موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، دستگاههای تحت امر مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح در صورت تفویض اختیار معظم له، جهت بهره مندی بهینه از توانمندیهای ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبیعی و سوانح پیش بینی نشده تشکیل گرديد. که با راهکارهای اساسی زير به فعاليت خود ادامه می دهد :
  1. انجام مطالعات و تحقيقات به منظور بهره گيری از اصول و دستاوردهای علمی – تخصصی و تجربی و انتقال روشهای پيشرفته مديريت بحران به نظام قانونگذاری ،‌ برنامه ريزی و اجرايی کشور .
  2. انجام برنامه های ملی و منطقه ای و سرمايه گذاری لازم در مراحل مختلف مديريت بحران با الويت پيش گيری و کاهش آثار بلايای طبيعی .
  3. سازماندهی ، هماهنگی و به کارگيری کليه دستگاههای اجرايی دولتی وغير دولتی ، تحت برنامه ريزی و مديريت منسجم و تعيين شرح وظايف تفضيلی آنها در بحرانها .
  4. جلب مشارکت و همکاريهای مردمی از طريق آموزش عمومی ،‌ ايجاد آمادگی ، هدايت کمکهای مردمی به نحو مطلوب و توزيع آنها بين آسيب ديدگان سازماندهی و آموزش نيروهای داوطلب در شبکه مديريت بحران .
  5. استفاده صحيح و بهينه از کليه امکانات دولتی و غير دولتی به منظور ارائه حداکثر خدمات در بحرانها .
  6. پشتيبانيهای لازم قوای سه گانه ،‌ وزارتخانه ها ، نهادها و نيروهای مسلح ،‌ به ويژه نيروهای مقاومت بسيج در بالاترين سطح ممکن .
  مديريت بحران به هنگام بروز بحران با توجه به وسعت آن با تشکيل جلسات اضطراری و منظم ماهانه و ساليانه نسبت به پيشگيری از گسترش و جلوگيری از بحران اقدام می نمايد . اداره کل مديريت بحران که جزو تشکيلات استانداری می باشد ، در محل حوزه استاندار مستقر بوده و انجام وظايف محوله ، به هنگام بروز هر نوع حادثه ای با تشکيل جلسات اضطراری با اعضای شورای هماهنگی مديريت بحران استان، اعمال سياستهای راهبردی لازم در جهت مقابله با بحران و هماهنگی با دستگاههای اجرايی مستقر در استان و بهره مندی از امکانات آنها و نظارت و مديريت بحران را بر عهده دارد .

   

   

  سير تحولات ساختار مديريت بحران در ايران از سال 1369

  -تشكيل ستاد موقت بازسازي مناطق سيلزده كشور در حوزه معاونت اجرايي نهاد رياست جمهوري آذر ماه 1365 تا اسفند 1369

  - تفويض اختيار هيئت وزيران به وزير كشور در خصوص بازسازي مناطق زلزله زده گيلان و زنجان 69/4/3

  - تقديم لايحه تشكيل كميته ملي از سوي وزارت كشور (در تاريخ 70/5/9 در مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ70/5/26در شوراي نگهبان تصويب شد) و تصويب آئين نامه اجرايي آن در جلسه مورخ 72/2/12 هيئت وزيران

  - تشكيل شوراي كاهش خطرپذيري زلزله به مسئوليت سازمان مديريت و برنامه ريزي و عضويت وزارت كشور مصوبه جلسه مورخ 79/4/26 هيئت وزيران

  - تصويب طرح جامع امداد و نجات كشور در جلسه82/1/17 هيئت وزيران

  - تشكيل ستاد پيشگيري و مديريت بحران در حوادث طبيعي به رياست معاون اول رئيس جمهور در جلسه83/4/7 هيئت وزيران

  - تقديم لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

  تصويب لايحه در جلسه مورخ 86/10/25 مجلس شوراي اسلامي

  تصويب شوراي نگهبان 87/3/20

  ابلاغ به وزارت كشور جهت اجرا 87/4/5

  تصويب آئين نامه اجرايي 88/1/23

  ابلاغ آئين نامه جهت اجرا 88/9/21