• امروز سه شنبه ۷ تیر ۱۴۰۱
 • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

  آشنایی با مدیریت بحران

  فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

   

  تعريف  بحران:

            بحران به هرگونه حادثه‌اي اطلاق مي‌شود كه به جان يا مال انسان آسيب برساند و نياز به اقدام فوري و فوق‌العاده داشته باشد. 

            بحرانها به دو دسته طبيعي و انسان‌ساز تقسيم‌مي‌گردند.

  تعريف مديريت بحران:

  فرايند برنامه‌ريزي و اجرا توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي براي پيشگيري و كاهش اثرات بحرانها ، ايجاد آمادگي‌هاي لازم براي مقابله ، مقابله در حين وقوع بحران و بازسازي پس از بحران 

  اهداف عمده مديريت بحران:

  Ø      نجات جان انسانها

  Ø      ارايه خدمات به آسيب‌ديدگان

  Ø      محدود كردن آسيبهاي و خسارات بعدي به مردم و امكانات و تجهيزات

  Ø      ايجاد امكانت و محيط امن براي كاركنان و مسؤولان مديريت بحران

  Ø      بازتواني و بازسازيتا رسيدن به وضعيت عادي

   

   مديريت بحران داراي چهار ركن اصلي متشكل از:

  1- كاهش خسارات

  2- آمادگي

  3- واكنش

  4- بازسازي و عادي سازي

  است. سيستم جامع مديريت بحران مخاطرات بالقوه و منابع موجود را ارزيابي كرده و طوري برنامه ريزي مي‌نمايد كه منابع موجود را با مخاطرات موازنه كند. 

  وظايف مديران بحران:

            برنامه‌ريزي

            جلب مشاركت مردمي

            سازماندهي

            به كارگيري نيروي انساني

            رهبري

            نظارت

  ويژگيهاي مديريت بحران:

            تشويق مشاركت داوطلبانه مردم در آمادگي، امدادرساني، بازسازي و عادي سازي

            جهت گيري به سوي عمل

            وقوف به نياز آسيب ديدگان

            تشويق مديريت مستقل و ابتكار در عمليات

            توسعه عمليات مقابله با بحران و آمادگي

            دستيابي به بهره‌وري در اثر توجه به نيازهاي كاركنان

            توجه به ارزشهاي رهبران و مردم

            استفاده از اطلاعات مناسب

            سازمان ساده با تعداد كاركنان اندك

            غير متمركز بودن عمليات

            احترام به آداب وسنن اجتماعي، فرهنگي و محلي

  مراحل مديريت بحران:

            پيشگيري و كاهش اثرات: كاهش احتمال وقوع يا اثرات ناشي از بلايا

            آمادگي: برنامه‌ريزي و پژوهش، آموزش و مانور

            مقابله:ارايه خدمات اضطراري بلافاصله پس از وقوع بحران

            بازسازي: بازگرداندن جامعه به حالت عادي و نه لزوماٌ حالت پيش از بحران

   

  alt

  مفاهيم مديريت بحران:

            سازمان مسئول: سازماني كه در شرايط عادي و بحراني مسئوليت يكي از امور 24 گانه مديريت بحران شهر را بر عهده دارد.

            سازمان همكار: سازماني كه داراي تخصص، توان و امكاناتي باشدكه بتواند در شرايط بحراني در انجام وظيفه مديريت بحران، سازمان مسئول را ياري نمايد.

            سازمان پشتيبان: سازماني كه در شرايط بحراني خدمات جانبي و غير تخصصي به سازمان مسئول و سازمانهاي همكار ارايه نمايد.

            سازمان جانشين: سازماني با تخصص مشابه سازمان مسئول كه در شرايطي كه به هر دليل سازمان مسئول توانايي مديريت بحران را نداشته باشد، وارد عمل مي‌گردد.