• امروز سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
  • اداره کل مدیریت بحران استان هرمزگان

    كارگروه تخصصي مخابرات و ارتباطات

    شرح وظایف کارگروه تخصصی مخابرات و ا رتباطات

    فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

    جهت دانلود فایل شرح وظایف کلیک کنید.